אנו מזמינים כל לקוח חדש לבוא 

ולהתרשם ממקור ראשון בגינת

 גג שהוקמה באיזור מגוריו.

להכיר מקרוב את האפשרויות, לראות 

דוגמאות, להפעיל את הדמיון ולתכנן 

את הגינה שלו בהתאם לגישה 

האומנותית ולסגנון האישי שלו.פגישת עבודה בשטח המיועד

לאחר ההתרשמות מהתוצר הסופי אנו מזמינים כל לקוח חדש לפגישת עבודה ראשונה 

לתיכנון לצורך הצעת מחיר בשטח המיועד לגינת הגג/מרפסת.

פגישה לבניית תוכנית גינת-גג האישית שלך. 

הפגישה נערכת בשטח הגינה והתוכנית מתבססת על הציפיות 

והרצונות, התקציב, המיקום, ותנאי השטח האחרים 

שייבחנו במשותף בשטח.


הקמת גינת הגג

העבודה מתחילה במועד שנקבע ומסתיימת בהתאם ללו"ז שנקבע מראש ושטח הגינה נשאר נקי ומצוחצח. אנו בשאיפה לייצר תוכנית עבודה של הקמה מרוכזת המתבצעת ביום עבודה אחד, וזאת כדי לאפשר לבעל הגינה להיות שותף להקמה )ולהשקיע יום מזמנו, עפ"י רצונו(, וכדי לספק את התוצר הסופי מהר ככל האפשרבחירת האלמנטים והחומרים בהתאם לתקציב שהוכן: כדים, אדניות, גופי תאורה, רשתות עץ למטפסים, עצים,צמחיה, פרחים, בדגש על שילוב אלמנטים דוממים )כגון: אבנים וחלוקי נחל( לשם חיסכון במי השקיה.

שימור ותחזוקה

כדי לשמור ולאפשר לגינת הגג לגדול ולהתפתח לפי התוכנית יש צורך בשימור 

ותחזוקה עיתיים )גיזום ענפים, שורשים, –עיצוב עיצי נוי, שתילת צמחים עונתיים, 

זיבול/דישון ועוד'(. אנו מספקים תמיכה וטיפול שוטף עם חומרים ידידותיים לסביבה. 

הטיפול והתמיכה ינתנו בהתאמה לצורכי הלקוח ולוח הזמנים שלו במידת האפשר.

קביעת לוחות זמנים

אנו מתכננים את העיתוי ביחד עם בעלי הגינה כדי לאפשר להם להיות שותפים 

לתהליך היצירה, ועפ"י הצורך לבצע שינויים בהתאם להתפתחויות בבניה, שכן 

כל תוכנית היא בסיס לשינויים בהתאם לתוצאות הניראות בשטח. 


טואול - בניית אתרים